دقت کنیم که نه حقی از نظام ضایع شود و نه از مردم

نشست هم اندیشی گزینشگران استان کرمانشاه با حضور دبیر هیات عالی گزینش کشور برگزار شد.

<
از: ایسنا
دقت کنیم که نه حقی از نظام ضایع شود و نه از مردم