مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی - استان ها

امروز پنجشنبه ۲۳ دی - مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در نقاط مختلف کشور برگزار شد.

<
از: ایسنا
مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی - استان ها