اهدای عضو 15 بیمار مرگ مغزی در گلستان

مسئول واحد شناسایی اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 20 مورد رضایت به اهدا عضو بیمار مرگ مغزی در استان داشتیم که 15 مورد آن قابل اهدا بود.

<
از: ایسنا
اهدای عضو 15 بیمار مرگ مغزی در گلستان