Home

وجود 6 میلیون مترمربع معابر خاکی در حاشیه شهر زاهدان

شهردار زاهدان گفت: شهرداری زاهدان طبق بودجه مصوب سال 95 برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای اجرای طرح ها و پروژه های خود انجام داده که موضوع توجه به مناطق حاشیه‌ای شهر به عنوان یکی از اولویتهای مورد تاکید استانداری در این بودجه به خوبی مد نظر قرار گرفته است.

از: ایسنا
وجود 6 میلیون مترمربع معابر خاکی در حاشیه شهر زاهدان
  test