Home

امیدِ بعد از برجام در حال تبدیل شدن به ناامیدی است

رویترز طی گزارشی نوشت: با ادامه تحریم‌های بانکی امیدواری‌ها به اینکه ایران بعد از لغو تحریم‌ها با سرعت مجددا به بازارهای جهانی بپیوندد و سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های جدیدی برای جوانان ایرانی ایجاد شود، در حال تبدیل شدن به یاس است.

از: کیهان
امیدِ بعد از برجام در حال تبدیل شدن به ناامیدی است