هکر عربستانی مدیر حملات سایبری به ایران بود

رئیس پلیس فتا اعلام کرد ۴ خرداد حمله سایبری ۳ کشور با هدایت هکری در عربستان را رصد کردیم که هدف آن مرکز آمار ایران بود.

<
از: کیهان
هکر عربستانی مدیر حملات سایبری به ایران بود