Home

هشدار رهبر انقلاب به «ولنگاری فرهنگی» نشانه بحران در مدیریت فرهنگی است(اخبار ادبی و هنری)

بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون معتقد است که تذکر جدید رهبر انقلاب درباره ولنگاری فرهنگی، هشداری است که اگر از سوی مدیران فرهنگی نادیده گرفته شود، عرصه فرهنگی کشور را با بحران‌های جدی مواجه خواهد کرد.

از: کیهان
هشدار رهبر انقلاب به «ولنگاری فرهنگی» نشانه بحران در مدیریت فرهنگی است(اخبار ادبی و هنری)