هیچ تخلفی در شهرداری رشت صورت نگرفته است

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵

به دنبال طرح تخلفات قانونی و مالی شهرداری رشت از سوی 3 عضو شورای اسلامی این شهر، شهردار رشت وقوع تخلفات در شهرداری را تکذیب کرد.


رشت- خبرنگار کیهان:
محمدعلی ثابت‌قدم با ابراز اینکه تنش و جنگ روانی فضای بوجود آمده کار و توسعه را از شهر رشت می‌گیرد اظهار داشت: در شهرداری رشت هیچ تخلفی درخصوص پاداش‌های مدیران شهرداری، تشکیل چارت سازمانی و همینطور حق بیمه‌ کارکنان رخ نداده و از عملکرد همکارانم در شهرداری رشت دفاع می‌کنم.
وی ضمن رد اتهامات وارد شده از سوی برخی اعضای شورای شهر به وی، گفت: تحت تأثیر هیچ جناح سیاسی فعالیت نکرده و نمی‌کنم و در عین حال به هیچ شخصی نیز برای رسیدن به اهداف شخصی‌اش امتیاز نمی‌دهم.
هیچ تخلفی در شهرداری رشت صورت نگرفته است
jkkjkjkjkj