دولت باید مشکل رکود را حل کند /منتظر نتیجه کار ستاد اقتصاد مقاومتی هستیم

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مشکل اصلی امروز کشور رکود است و دولت باید این مشکل را حل کند.


احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مشکل رکود در کشور گفت: اگرچه دولت توفیقاتی را در کاهش تورم داشته اما امروز مشکل اصلی کشور رکود است و دولت باید فکری به حال رفع رکود اقتصادی کند.
وی با اشاره به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: ما منتظر نتیجه کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هستیم تا ببینیم چگونه عمل خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بانک‌ها را برای کمک به دولت ملزم کند، دولت در حل مشکل رکود موفق خواهد بود اما بانک‌ها متاسفانه همکاری لازم را ندارند.
امیرآبادی در پایان خاطرنشان کرد: بانک‌ها متاسفانه آنطور که مشخص است همکاری لازم را برای رفع رکود ندارند و ما شاهد عملکرد مثبتی از سوی آنان در این باره نیستیم.
از: کیهان
دولت باید مشکل رکود را حل کند /منتظر نتیجه کار ستاد اقتصاد مقاومتی هستیم