Home

اصفهان در پنجم رمضان سال 57

غروب پنجم ماه مبارک رمضان مطابق با پنجشنبه نوزدهم مرداد 1357 غروب غم‌انگیز و وحشت‌آفرین برای مردم شهر اصفهان بود.

از: کیهان
اصفهان در پنجم رمضان سال 57
  test