وزیر فرانسوی: به زور هم که شده اعتصاب را می‌شکنم!

وزیر حمل و نقل فرانسه ساعاتی قبل از شروع مسابقات یورو 2016 هشدار داد پاریس چه بسا اعتصاب‌کنندگان بخش حمل و نقل ریلی این کشور را به زور به سرکارشان بازگرداند!

<
از: کیهان
وزیر فرانسوی: به زور هم که شده اعتصاب را می‌شکنم!