کارخانه ارج پس از۸۰ سال تعطیل شد

به دنبال تشدید مشکلات تولید در اولین تولیدکننده لوازم خانگی کشور، کارخانه ارج رسما از هفته گذشته تعطیل و ماشین‌آلات کهنه این کارخانه هم به فروش گذاشته شد تا پایان عمر نشانک 80 ساله ایرانی اینگونه رقم بخورد.

<
از: کیهان
کارخانه ارج پس از۸۰ سال تعطیل شد