مولانا؛ بهانه تازه برای ساخت فیلم ضداسلامی در هالیوود(اخبار ادبی و هنری)

سینمای آمریکا این بار قصد دارد تا به بهانه پرداختن به زندگی مولانا، شاعر بزرگ ادبیات فارسی به موضوع ایران و اسلام بپردازد.

<
از: کیهان
مولانا؛ بهانه تازه برای ساخت فیلم ضداسلامی در هالیوود(اخبار ادبی و هنری)