زیانکارترینی که می‌پندارد کار نیک انجام می‌دهد(در پرتو وحی)

جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵

«بگو: «آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم) در کارها، چه کسانی هستند؟ آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم (و نابود) شده، با این حال می‌پندارند کار نیک انجام می‌دهند.»
کهف- 103
از: کیهان
زیانکارترینی که می‌پندارد کار نیک انجام می‌دهد(در پرتو وحی)