مسئولان برای حل مشکل بیکاری و رکود جدیت داشته باشند

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه مسئولان مشکلات را با همدلی و همزبانی حل کنند تا اقتصاد کشور به حرکت درآید، گفت: باید به اقتصاد مقاومتی برسیم و مشکلاتی چون رکود و بیکاری حل شود.

<
از: کیهان
مسئولان برای حل مشکل بیکاری و رکود جدیت داشته باشند