کاهش سرمایه‌گذاری در 3 سال دولت روحانی(خبر ویژه)

جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵

عضو مرکزیت حزب کارگزاران اذعان کرد در 3 ساله دولت یازدهم سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است.


سعید لیلاز در مصاحبه با ایرنا گفت: رقم مطلق سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش پیدا کرده است، یعنی در سه سال اخیر میل به سرمایه‌گذاری نداشته‌ایم.
وی اظهار داشت: در سه سال گذشته با وجود رفت و آمد سرمایه‌گذاران مختلف به کشور، حجم سرمایه‌گذاری به رقم قابل توجهی نرسیده است.
این در حالی است که در یک سال اخیر 150 هیئت خارجی به عنوان مانور سیاسی و اقتصادی دولت به ایران آمدند بی‌آن‌که قراردادی منعقد و سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
لیلاز درباره هدف‌گذاری دولت برای رشد اقتصادی پنج درصدی در سال 95 اظهار داشت: تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیازمند سرمایه‌گذاری در دو سال 93 و 94 بود که این سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. نگران رشد اقتصادی سال 95 نیستم بلکه نگران رشد اقتصادی سال 96 به بعد هستم.
از: کیهان
کاهش سرمایه‌گذاری در 3 سال دولت روحانی(خبر ویژه)