70 درصد تسهیلات بانکی غیر واقعی است(خبر ویژه)

در حالی که بانک مرکزی می‌گوید شبکه بانکی در ماه فروردین 21 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده، عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد 70 درصد تسهیلات شبکه بانکی غیرواقعی و انحراف از اهداف سالم اقتصادی است.

<
از: کیهان
70 درصد تسهیلات بانکی غیر واقعی است(خبر ویژه)