رابین‌هود ترسناک است یا فیش حقوقی 234 میلیون تومانی؟!(خبر ویژه)

جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵

سخنگوی دولت اصلاحات گفت تیم اقتصادی روحانی مهم‌ترین رقیب او در انتخابات 96 است.


عبدالله رمضان‌زاده در مصاحبه با ایلنا و در پاسخ این سؤال که مهم‌ترین رقیب روحانی را برای سال 96 چه کسانی می‌دانید، یادآور شد: معتقدم مهم‌ترین رقیب روحانی تیم اقتصادی دولت است که در بسیاری از موارد به ضرر روحانی عمل می‌کند و آقای روحانی حتماً باید تجدیدنظری در این تیم داشته باشد.
عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی دولت درست است، اما تیم اجرایی مناسبی برای اجرای این سیاست‌ها در دولت نیست. اولویت‌بندی سیاست‌گذاری‌های دولت درست است، اما تیم مناسبی برای اجرای این سیاست‌ها ندارد و تیم فعلی بی‌اندازه محافظه‌کار است و از ریسک پرهیز می‌کند.
حمله افراطیون مشارکت به تیم اقتصادی دولت در حالی است که افراطیون عامل اصلی انحراف دولت از ساماندهی اقتصادی و معیشت مردم چه در دولت اصلاحات و چه در دولت روحانی بودند و سیاست‌بازی را به دولت‌ها تحمیل کردند.
همزمان با رمضان‌زاده،‌ سعید شیرکوند (معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات و دیگر عضو حزب مشارکت) به روزنامه آرمان گفته است: ظهور رابین هودها در انتخابات، دولت روحانی را تهدید می‌کند.
وی می‌گوید: گروه‌های مرجع و الیت اغلب به مسائلی توجه می‌کنند که مورد درخواست توده‌های مردم نیست و در این زمینه نوعی دوگانگی و در برخی اوقات تضاد مشاهده می‌شود. به عنوان مثال دردولت اصلاحات برخی از روشنفکران و دگراندیشان مسائلی را دنبال می‌کردند و به موضوعاتی ورود می‌کردند که هیچ سنخیتی با مطالبه توده‌های جامعه نداشت، بلکه در تناقض با آنها قرار داشت. در چنین شرایطی توده‌هایی که مشاهده می‌کنند نخبگان جامعه مطالبات آنها را پیگیری نمی‌کنند به دنبال ناجی و «رابین هود» می‌گردند تا با حمایت از وی به مطالبات خود برسند. «رابین هودها» هم معمولاً به جنگ حاشیه و متن می‌پردازند تا بتوانند توده‌های مردم را به صورت انبوه با خود همراه سازند. به نظر من ظهور رابین هودها در انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز اجتناب‌ناپذیر است و آقای روحانی باید مراقب چنین افرادی باشند.
وی اذعان کرد؛ برجام نتیجه اقتصادی قابل توجهی به همراه نداشته است.
اشاره و اظهار نگرانی شیرکوند درباره ظهور رابین‌هودها در حالی است که این روز‌ها انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه و یک بانک دولتی با ارقام 80 و 234 میلیون تومانی، موجب گسترش نارضایتی و اعتراض عمومی نسبت به سبک زیست‌سیاسی اشرافی در میان مدیران دولتی شده است.
از: کیهان
رابین‌هود ترسناک است یا فیش حقوقی 234 میلیون تومانی؟!(خبر ویژه)