Home

هراس از رشد علمی ایران و آگهی رادیو اسرائیل برای آقای «ما نمی‌توانیم»(خبر ویژه)

در پی خوش‌خدمتی‌های یکی از شبکه‌های روشنفکران شهرت‌طلب به رژیم صهیونیستی، رادیو اسرائیل یک رپرتاژ کامل برای وی و کتابش پخش کرد.

از: کیهان
هراس از رشد علمی ایران و آگهی رادیو اسرائیل برای آقای «ما نمی‌توانیم»(خبر ویژه)