گشایش!(گفت و شنود)

جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵

گفت: چه خبر؟!
گفتم: دولت در جمع اعضای شوراهای عالی کشور اعلام کرده است که قبل از برجام، هر روز یک تحریم داشتیم ولی بعد از برجام، هر روز شاهد یک گشایش هستیم!
گفت: تحریم‌ها که از قبل بود و هنوز هم سر جایش هست و برداشته نشده است ولی منظورشان از هر روز یک گشایش چیست؟!
گفتم: خب! از آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون، دهها کارخانه و صدها کارگاه تولیدی تعطیل شده و همین دیروز کارخانه ارج با 80 سال سابقه فعالیت و خدمات گسترده‌ای که به تولید و صنعت کشور داشت، تعطیل شد، گشایش یعنی همین دیگر!
گفت: مرد حسابی، این که نشانه رکود اقتصادی و سختی معیشت مردم و افزایش بیکاری و... است، کجای آن گشایش است؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! ولی جای نگرانی نیست!... اطرافیان مریض متوجه شدند که پزشک جراح بدجوری دستش می‌لرزد، ولی پرستارها به آنها اطمینان دادند که هیچ مشکلی پیش نمی‌آید! و توضیح دادند که وقتی دکتر در حال جراحی است، ما تخت بیمار را در جهت لرزش دست جراح می‌لرزانیم.
از: کیهان
گشایش!(گفت و شنود)
jkkjkjkjkj