اصلاح نفس سالک پس از افساد، از امور مشکله است(سلوک عارفانه)

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

(بدان ای سالک راه خدا!) شخص تائب پس از توبه نیز، آن صفای باطنی روحانی و نور خالص فطری برایش باقی نمی‌ماند. چنانچه صفحه کاغذی را اگر سیاه کنند و باز بخواهند جلا دهند، البته به حالت جلای اولی برنمی‌گردد، یا ظرف شکسته را اگر اصلاح کنند، باز به حالت اولی مشکل است عود کند، خیلی فرق است میان دوستی که در تمام مدت عمر با صفا و خلوص با انسان رفتار کند، یا دوستی که خیانت کند و پس از آن عذر تقصیر طلب نماید. علاوه بر آن که کم کسی است که بتواند درست قیام به وظایف توبه بنماید. پس انسان باید حتی‌الامکان داخل در معاصی و نافرمانی نشود که اصلاح نفس پس از افساد از امور مشکله است. و اگر خدای نخواسته گرفتاری پیدا کرد، هر چه زودتر درصدد علاج برآید که هم فساد کم را زود می‌شود اصلاح کرد و هم کیفیت اصلاح بیشتر می‌شود.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- چهل حدیث، امام خمینی(ره) ص 274
از: کیهان
اصلاح نفس سالک پس از افساد، از امور مشکله است(سلوک عارفانه)