مستی گناه شدیدتر از شراب است(حکایت خوبان)

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «از مستی گناه بپرهیز، زیرا گناه همچون شراب و بلکه شدیدتر از آن مستی می‌آورد. خدای تعالی می‌فرماید: «صم بکم عمی فهم لایرجعون» کر و لال و کورند، پس آنان (از کفر به ایمان) بازنمی‌گردند.(1)
در این رابطه امام علی(ع) می‌فرماید: در شگفتم از مردمی که از غذا پرهیز می‌کنند، چون می‌ترسند به سلامتی‌شان آسیب برساند، چگونه از گناهان که آنها را به آتش می‌افکند، پرهیز نمی‌کنند.»(2)
همچنین آن حضرت در روایتی دیگر می‌فرماید: «تلاش و کوشش کنید و اگر عمل نمی‌کنید گناه هم نکنید، زیرا کسی که بنایی می‌سازد و ویرانش نمی‌کند، ساختمانش برافراشته می‌شود، هر چند اندک. اما کسی که می‌سازد و (سپس) ویران می‌کند، بنایش برافراشته نمی‌شود.»(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- میزان الحکمه، ج 4،‌ ح 6536
2- همان،‌ح 6541
3- همان، ح 6549
از: کیهان
مستی گناه شدیدتر از شراب است(حکایت خوبان)
jkkjkjkjkj