۲۰ شهید و ده‌ها مجروح در ۲ انفجار خونین زینبیه(س)

<
از: کیهان
۲۰ شهید و ده‌ها مجروح در ۲ انفجار خونین زینبیه(س)