توضیح آموزش و پرورش درباره یک خبر

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش درباره خبر ممانعت از حضور دانش‌آموز محجبه با چادر در مسابقات آزمایشگاهی توضیحاتی ارائه کرد.


علی زرافشان درباره اخباری مبنی بر ممانعت از حضور دانش‌آموز دختر دبیرستانی در مسابقات آزمایشگاهی به علت پوشش چادر به فارس گفت: شرایط برای حضور وی با چادر در آزمایشگاه فراهم شد.
 وی افزود: یکی از استانداردهایی که دانش‌آموزان در آزمایشگاه‌ها دارند، استفاده از روپوش آزمایشگاهی است، اما یک دانش‌آموز اصرار بر پوشیدن چادر داشت که شرایط برای حضور با چادر در آزمایشگاه برای وی مهیا شد و در مسابقات مذکور شرکت کرد.
از: کیهان
توضیح آموزش و پرورش درباره یک خبر