نظارت بر شهریه مدارس غیردولتی را به خدا واگذار کرده‌اند

معاون سابق وزارت آموزش و پرورش گفت: آنچه منجر شده مدارس غیردولتی شهریه‌های بالا از خانواده‌ها دریافت کنند بحث فعالیت‌های فوق برنامه است.

<
از: کیهان
نظارت بر شهریه مدارس غیردولتی را به خدا واگذار کرده‌اند