آب زاینده‌رود تابستان رها سازی نمی‌شود

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: آب زاینده‌رود تابستان امسال رهاسازی نمی‌شود.


حسین محمدرضایی گفت: با توجه به کمبود آب پشت سد زاینده‌رود حتی برای کشت پاییزه احتمال باز شدن آب در تابستان صفر است.
وی با اشاره به ادامه گفت‌وگوها برای بازگشایی آب کشت پاییزی افزود: آب حتی اگر به اندازه اندکی هم باشد، باید برای کشاورزان باز شود، چون اگر آب نباشد کشاورزان در امرار معاش به مشکل برمی‌خورند.
وی با اشاره به بحران آبی چند سال اخیر در فلات مرکزی ایران گفت: تا زمانی که که تونل سوم کوهرنگ به بهره‌برداری نرسد، با مشکل کمبود آب مواجه خواهیم بود.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان با اشاره به بسته شدن آب زاینده‌رود و میزان آبی که در اختیار کشاورزان اصفهان در ماه‌های اخیر گذاشته شده گفت: کشاورزان اصفهان با وجود اینکه نتوانستند امسال هم کل زمین‌های خود را زیر کشت ببرند اما محصول خوبی را برداشت می‌کنند.
محمدرضایی افزود: قرار بر این بوده که تونل سوم کوهرنگ که 20 درصد آن تکمیل شده طی چند سال گذشته به بهره‌برداری برسد اما به دلیل کمبود بودجه هنوز عملی نشده است.
از: کیهان
آب زاینده‌رود تابستان رها سازی نمی‌شود