کارخانه کاشی طوس قوچان تعطیل شد

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

کارخانه کاشی طوس قوچان تعطیل و 300 کارگر آن از کار بیکار شدند.


کارگران کارخانه کاشی طوس قوچان دیروز با تجمع مقابل اداره گاز این شهرستان خواستار پاسخگویی رئیس این اداره در خصوص قطعی گاز این کارخانه که باعث تعطیلی آن و بیکار شدن 300 نفر از کارگران آن شد، شدند.
رئیس شورای اسلامی کار کاشی طوس در حاشیه این تجمع در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اداره گاز این شهرستان دستور قطع گاز کارخانه کاشی طوس را صادر کرده و موجب بیکار شدن پرسنل این کارخانه شده است.
رضا کوهستانی با اشاره به اینکه چندین‌بار مراجعه حضوری به اداره گاز این شهرستان صورت گرفته اما رئیس این اداره زیر بار مساعدت نرفته است، گفت: صورت‌جلسه‌ای برای بدهی 400 میلیون تومانی کاشی طوس تنظیم شده که 50 میلیون نقدی و مابقی در 9 قسط حدود 38 میلیون تومانی پرداخت شود که تصمیم‌گیری آن به هیئت مدیره گاز استان واگذار شده است.وی با بیان اینکه اگر این صورت‌جلسه تصویب و گاز کارخانه وصل شود کارگران دوباره به سر کار بازمی‌گردند، بیان کرد: گله‌ای که از رئیس اداره گاز ناحیه قوچان داریم این است که می‌توانست این موضوع را داخل شهرستان حل کند همان‌طور که شرکت‌هایی با بدهی بالای یک میلیارد تومان گازشان به هیچ عنوان قطع نشده است. رئیس شورای اسلامی کار کاشی طوس یادآور شد: رئیس شرکت گاز ناحیه قوچان بابت 400 میلیون تومان بدهی کاشی طوس 300 نفر را بیکار کرده و متاسفانه جوابگو هم نیست و گفته اگر جواب استان منفی باشد گاز کاشی طوس کمافی‌السابق قطع بوده و وصل نخواهد شد. در این تجمع یکی از کارگران کارخانه وصل گاز را بهانه‌ای برای کارفرما برای بازگشایی مجدد این کارخانه دانست و تصریح کرد: در حال حاضر 300 نفر بیکار شده‌اند و بارها جلوی فرمانداری تجمع کردیم اما کسی پاسخگو نیست.
از: کیهان
کارخانه کاشی طوس قوچان تعطیل شد