Home

عارف برای پیروزی در انتخابات روزی ۱۵۰۰ کیلومتر سفر می‌کرد

محمد رضا باهنر با اشاره به تلاش زیاد عارف برای پیروزی لیست امید در انتخابات مجلس گفت: ۱۰۳ رأیی که آقای عارف در انتخابات هیئت‌رئیسه موقت مجلس کسب کرد، قطعی بود و نمی‌توانست آن را به ۱۰۴ رأی افزایش دهد.

از: کیهان
عارف برای پیروزی در انتخابات روزی ۱۵۰۰ کیلومتر سفر می‌کرد