کارگران بیکار شده کاشی حافظ خواستار احقاق حقوق خود شدند

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارگران بیکار شده کارخانه کاشی حافظ دیروز در مقابل این مجموعه اقدام به تجمع اعتراض‌آمیز کرده‌اند.


به گزارش خبرگزاری فارس از زرقان فارس، کارگران بیکار شده کارخانه کاشی حافظ که چند ماه از دریافت حقوق خود محروم مانده و یا حق بیمه آنان واریز نشده و تعدیل شده‌اند، از ساعات نخستین صبح دیروز در مقابل این کارخانه تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند.
نماینده کارگران در شورای کارگری کاشی حافظ در حاشیه این تجمع اظهار داشت: از سال گذشته این کارخانه به دلیل ضعف شدید مدیریتی با بحران‌هایی مواجه شد به طوری که تاکنون سه بار شورای تأمین استان فارس در این مورد تشکیل جلسه داده است. حسنعلی نصیری افزود: تاکنون هیچ یک از مصوبات شورای تأمین استان فارس در مورد این کارخانه اجرایی نشده و سهامداران و مدیریت آن به خاطر نفوذ و قدرتی که دارند نسبت به مصوبه‌های این شورا بی‌اعتنایی کرده‌اند. وی گفت: با توجه به پیگیری‌های مستمر و طولانی تنها تعدادی از کارگران توانسته‌اند حقوق اسفندماه سال گذشته خود را دریافت کنند اما تعداد کثیری از کارگران از همین حقوق سال پیش نیز محروم مانده‌اند. وی ادامه داد: مدیران این کارخانه در شورای تأمین استان فارس متعهد شده بودند که حداکثر تا پنجم اردیبهشت ماه گذشته نسبت به راه‌اندازی خطوطی از تولیدات این کارخانه اقدام کنند که تاکنون این امر محقق نشده است. نصیری گفت: در حالی این کارخانه را به تعطیلی کشانده‌اند که هر روزه شاهد ورود مقادیر بسیاری کاشی از جا‌های دیگر به این استان هستیم که وسایل نقلیه آن از مقابل همین کارخانه عبور کرده و قابل مشاهده است. نماینده کارگران در شورای کارگری کاشی حافظ تصریح کرد:‌ کارگران این کارخانه تا دریافت دستمزد و دیگر حقوق قانونی خود همچنان به طور متناوب به تجمع خود ادامه خواهند داد.
از: کیهان
کارگران بیکار شده کاشی حافظ خواستار احقاق حقوق خود شدند
jkkjkjkjkj