Home

اردوی جودوکاران المپیکی در خراسان

المپیکی‌های جودوی ایران پیش از اعزام به کمپ‌های تمرینی اسپانیا و روسیه، اردوی آمادگی خود را از امروز در شهر چناران خراسان شمالی برپا خواهند کرد.

از: کیهان
اردوی جودوکاران المپیکی در خراسان
  test