اعضای لیست امیدکم لطفی کردند

محمد رضا عارف نماینده تهران گفت : اگر اعضای ائتلاف امید کم لطفی نمی کردند در انتخابات هیئت رئیسه مجلس بهتر به هدف خود می رسیدیم .

<
از: کیهان
اعضای لیست امیدکم لطفی کردند