Home

رگبار پراکنده و وزش باد شدید در مناطقی از کشور

مدیر پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی برای برخی مناطق سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی طی امروز و فردا رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد.

از: کیهان
رگبار پراکنده و وزش باد شدید در مناطقی از کشور