Home

170 شهید و 100 مجروح در پی انفجار 2بمب قدرتمند در بغداد

انفجار دو بمب قوی در مرکز و شمال پایتخت عراق، دست‌کم 170 شهید و 100 مجروح برجای گذاشت و باعث آتش‌سوزی گسترده در مرکز تجاری بغداد شد.