بقای کشاورزی با نرخ بالای سود بانکی امکان‌پذیر نیست

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی با نرخ‌ سودهای بانکی 16، 18 یا 20 درصد دوام نمی‌آورد زیرا تولیدکننده برای بازپرداخت این تسهیلات باید حداقل در سال 10 تا 15 درصد اضافه درآمد داشته باشد.

<
از: کیهان
بقای کشاورزی با نرخ بالای سود بانکی امکان‌پذیر نیست