Home

آقای زیباکلام! مشکل از شیفتگی و نفرت عقل‌سوز است (خبر ویژه)

صادق زیباکلام در ادامه دفاع نابجای خود از مفسدانی چون شهرام جزایری، مه‌آفرید خسروی و مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی می‌گوید آنها اگر در آمریکا و غرب بودند استیو جابز می‌شدند!

از: کیهان
آقای زیباکلام! مشکل از شیفتگی و نفرت عقل‌سوز است (خبر ویژه)