دستگیری قاتل سرباز انتظامی در جنگل گرگان

رئیس پلیس گلستان از دستگیری قاتل سرباز انتظامی گرگان خبر داد و گفت: این قاتل با شلیک پلیس دستگیر شد.

<
از: کیهان
دستگیری قاتل سرباز انتظامی در جنگل گرگان