Home

اولین محموله از «موشک‌های اس ۳۰۰» وارد ایران شد

اولین محموله از موشک‌های سامانه اس۳۰۰ وارد ایران شد. موشک‌هایی که وارد کشور شده، مخصوص استفاده در سامانه موشکی s300-pmu-2 هستند.

از: کیهان
اولین محموله از «موشک‌های اس ۳۰۰» وارد ایران شد