آیت الله جنتی رئیس کمیسیون تحقیق خبرگان شد

جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵

ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری با رأی اعضای کمیسیون‌های این مجلس، برای دو سال مشخص شد.


به گزارش فارس، براساس رأی گیری مخفی اعضای کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری که صبح پنجشنبه برگزار گردید، ترکیب اعضای هیئت رییسه کمیسیون‌های این مجلس برای مدت 2 سال مشخص شد.
با رای اعضای کمیسیون‌ها آیت‌الله احمد جنتی به عنوان رئیس کمیسیون تحقیق ( موضوع اصل 111 قانون اساسی) تعیین و آیات هاشمی شاهرودی و موحدی کرمانی نیز به عنوان نواب اول و دوم رئیس مشخص شدند.
با انتخاب خبرگان همچنین آیات سید ابراهیم رئیسی و سید هاشم حسینی بوشهری نیز به عنوان منشی‌های کمیسیون تحقیق انتخاب شدند.
از سوی دیگر و با انتخاب خبرگان، آیات مومن به عنوان رئیس کمیسیون 107 و 109 قانون اساسی، احمد بهشتی به عنوان رئیس کمیسیون آئین نامه (موضوع اصل 108 قانون اساسی )، حسن عالمی به عنوان رئیس کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه و عبدالمحمود عبداللهی به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی - اجتماعی انتخاب شدند.
خاطر نشان می‌شود جلسه کمیسیون امور مالی و اداری مجلس خبرگان رهبری عصر پنجشنبه برگزار شد.
از: کیهان
آیت الله جنتی رئیس کمیسیون تحقیق خبرگان شد
jkkjkjkjkj