Home

کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق مرکزی کشور

مدیر پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی از کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق مرکزی کشور و رگبار پراکنده در مناطقی از جنوب شرق طی امروز خبر داد.

از: کیهان
کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق مرکزی کشور
  test