تیراندازی در کلوب شبانه

پلیس آمریکا از تیراندازی در یک کلوب شبانه در ایالت فلوریدا خبر داده است.

<
از: کیهان
تیراندازی در کلوب شبانه