Home

ظهور ایران در منطقه موجب نزدیک شدن بیشتر ریاض و تل‌آویو شده است

روزنامه آمریکایی نوشت: سفر اخیر هیئتی از عربستان به تل‌آویو نشانگر تغییر دیدگاه عربستان به واسطه برجام و نگرانی مشترک ریاض– تل‌آویو از ظهور ایران است.

از: کیهان
ظهور ایران در منطقه موجب نزدیک شدن بیشتر ریاض و تل‌آویو شده است