Home

وقتی شهریه مصوب مدارس غیردولتی دور زده می‌شود

در حالی که آموزش‌وپرورش مدعی است شهریه مصوب مدارس غیردولتی را ابلاغ کرده است و مدارس باید مطابق با آن از خانواده‌ها هزینه اخذ کنند اما مدارس زیادی این موضوع را دور می‌زنند.

از: کیهان
وقتی شهریه مصوب مدارس غیردولتی دور زده می‌شود
  test