Home

دستگیری زنی که با طلسم و جادوکلاهبرداری می‌کرد

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زنی خبر داد که با راه اندازی وبلاگی به بهانه بخت گشایی و جلب توجه اقدام به کلاهبرداری میلیونی از شهروندان کرده بود.

از: کیهان
دستگیری زنی که با طلسم و جادوکلاهبرداری می‌کرد