Home

جوابیه سازمان سنجش و توضیحات کیهان

پیرو انتشار خبری با عنوان «ادعای سازمان سنجش در دفاع از حسین فریدون هم دروغ از آب درآمد» که به نقل از خبرگزاری تسنیم در شماره 21398 روزنامه کیهان به چاپ رسیده بود، سازمان سنجش آموزش کشور همان جوابیه‌ای را که برای خبرگزاری مورد اشاره ارسال کرده برای کیهان نیز فرستاده است که به شرح زیر است:

جوابیه سازمان سنجش و توضیحات کیهان