دریافت‌کننده پول از مفسد اقتصادی به خاطر جلوگیری از حضور یک مفسد سیاسی در تئاتر ناراحت شد!(اخبار ادبی و هنری)

سیاستمداری که از جمله دریافت‌کنندگان پول از شهرام جزایری است، به منع ورود یکی از سران فتنه به یک تالار نمایشی اعتراض کرد.

<
از: کیهان
دریافت‌کننده پول از مفسد اقتصادی به خاطر جلوگیری از حضور یک مفسد سیاسی در تئاتر ناراحت شد!(اخبار ادبی و هنری)