برطرف شدن کاستی‌ها فقط در پرتو نقد صورت می‌گیرد

یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

وزیر اقتصاد برطرف شدن ضعف‌ها و کاستی‌ها را تنها در پرتو نقد آگاهانه ممکن دانست.


علی طیب‌نیا در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با اشاره به اهداف اقتصادی کشور گفت: پیشبرد این اهداف فقط با نقد انجام می‌شود و برطرف شدن ضعف‌ها و کاستی‌ها تنها در پرتو نقد امکان‌پذیر است.
وی افزو.د: باید با صبر و حوصله نقاط ضعف را شناسایی کرد و البته منظور از نقد تخریب و تخطئه نیست. اطلاع‌رسانی از موفقیت‌های دولت و دستگاه‌های مختلف باعث ایجاد روحیه و امید در جامعه می‌شود که این موضوع عنصر اصلی سرمایه اجتماعی است.
به گزارش فارس وزیر اقتصاد با بیان اینکه خبرنگاران با تلاش خود می‌توانند نقش موثری در ایجاد انگیزه و امید در عنصر سرمایه اجتماعی داشته باشند، تصریح کرد: خبرنگاران از موضع پرداختن به ضعف و کاستی و نقص‌ها و نیز اطلاع‌رسانی از توفیقات نقش موثری خواهند داشت.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه از نقد سازنده استقبال می‌کنیم، یادآور شد: نقدی که بر مبنای خیراندیشی و اهداف و آرمان‌های جامعه مبنی بر درک و شناسایی دقیق محدودیت‌‌ها و مشکلات باشد سازنده خواهد بود اگر نقد نباشد به سستی و کاستی‌ها واقف نمی‌شویم.
وی ادامه داد: اگر نقد با تخطئه همراه باشد اعتماد مردم نسبت به مسئولان سلب می‌شود و اعتبار قائل شدن برای دستگاه‌های دولتی در این مسئله شرط لازم است.
طیب‌نیا در عین حال مدعی شد امسال در تاریخ اقتصادی سالی استثنایی و ویژه خواهد بود.
از: کیهان
برطرف شدن کاستی‌ها فقط در پرتو نقد صورت می‌گیرد
jkkjkjkjkj