Home

سازها علیه استکبار به صدا درمی‌آیند(اخبار ادبی و هنری)

شب موسیقی ضداستکباری، امشب با حضور خوانندگانی چون صادق آهنگران، حامد زمانی و خوانندگان دیگری از نسل جوان و نوجوان برگزار می‌شود. در این مراسم همچنین از دو خواننده خارجی دارای آثار ضدآمریکایی تقدیر می‌شود.

از: کیهان
سازها علیه استکبار به صدا درمی‌آیند(اخبار ادبی و هنری)
  test