جنگنده‌های روسی از پایگاه همدان مواضع اصلی تروریست‌های تکفیری در سوریه را بمباران کردند

مقامات وزارت دفاع روسیه رسما تایید کردند که جنگنده‌های این کشور با برخاستن از پایگاه هوایی همدان، مواضع اصلی تروریست‌های تکفیری را در سوریه بمباران کردند.

<
از: کیهان
جنگنده‌های روسی از پایگاه همدان مواضع اصلی تروریست‌های تکفیری در سوریه را بمباران کردند