Home

کارت‌های اعتباری از اول مهر در ۳ سطح برنزی، نقره‌ای و طلایی صادر خواهد شد

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در جهت افزایش تقاضای کل و خروج از رکود بانک‌ها موظف شده‌اند تا پایان شهریور سال جاری، کارت‌های اعتباری را به مشتریان ارایه کنند.

از: کیهان
کارت‌های اعتباری از اول مهر در ۳ سطح برنزی، نقره‌ای و طلایی صادر خواهد شد
  test