بسیج مردمی عراق اگر نبود امکان پیروزی بر داعش وجود نداشت

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از عوامل بسیار مهم پیروزی مردم عراق تبعیت مردم از مرجعیت است، گفت: اگر بسیج مردمی نبود امکان پیروزی عراق بر داعش وجود نداشت.

<
از: کیهان
بسیج مردمی عراق اگر نبود امکان پیروزی بر داعش وجود نداشت